volt.eu

Innovatie & Prototyping (I&P)

Kijk mee bij Innovatie & Prototyping
Online op 20/01 vanaf 12:00 uur
Nu online
Was online op 20/01
Bas

In leerjaar 2 krijgen alle leerlingen Innovatie & Prototyping (I&P)

Innovatie & Prototyping is het vak waarin leerlingen leren om met behulp van het creatieve proces, complexe problemen op te lossen door (nieuwe) technologie in te zetten.

Door gebruik te maken van 3D printers, lasersnijders, robotica en programmeren ontwikkelen de leerlingen zich tot creatieve probleem-oplossers die naar de technische problemen kijken vanuit een ontwerp-gedachte.

Deze technische problemen worden geanalyseerd, waarna er een plan gemaakt wordt om een prototype te maken. Dit prototype wordt gebruikt om feedback te verzamelen, waarna er een verbeterslag plaats moet vinden. De uiteindelijke resultaten worden deelbaar gemaakt door middel van een tutorial, bouwtekening of digitaal bestand.

Hierbij wordt uitgegaan van de kracht van de ideeën van de leerlingen zelf, waarbij je als docent inspireert, begeleidt en bijstuurt waar nodig. Het doel is om de leerlingen zich zo te laten ontwikkelen dat alles gereedschap wordt in het oplossen van complexe problemen en het bedenken van nieuwe toepassingen.

Enkele projecten die gemaakt worden tijdens de lessen I&P

www.volt.eu
030 670 25 00
info@volt.eu