volt.eu

Engels

Engels op VOLT!
Bij ons op school is Engels een belangrijk vak! Met Engels kan je heel veel doen. Over de hele wereld wordt Engels gesproken. Dit is natuurlijk terug te vinden in het programma dat je op school doet! In de onderbouw ligt in eerste instantie de focus op het leren van de basis. Je leert veel Engelse woorden en ook hoe je een goede Engelse zin kan maken. Dit doen we met spelletjes, het maken van flitskaartjes en zelfs door het maken van (poster)presentaties.
Engels is een vak waarbij je veel verschillende vaardigheden nodig hebt. Alle vaardigheden komen aan bod. Je zal leren lezen, schrijven, spreken en luisteren. Elk jaar komen al deze onderdelen terug, en elk jaar zal je weer meer kunnen! Dit weten wij omdat wij deze vaardigheden in elk jaar voorbij laten komen. Wij testen of je het goed begrijpt aan de hand van het ERK (Europees Referentie Kader). Hierbij werk je met kleine doelen aan alle vaardigheden. Hoe verder je bent, hoe meer uitdagingen er voor je komen in de te behalen doelen. Aan het einde van het vierde jaar zal je alle vaardigheden kunnen gebruiken op een niveau waarbij jij en een Engelssprekend persoon elkaar goed kunnen begrijpen.

So, join us in the challenge to learn English. We are here to support you! We know you can do it.

Engels op VOLT!

www.volt.eu
030 670 25 00
info@volt.eu